Analiza pierwiastkowa włosa

Analiza składu mineralnego włosów jest testem analitycznym mającym szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu stanów patologicznych.

Analiza pierwiastkowa włosów ilustruje ilość pierwiastków magazynowanych przez organizm badanego oraz określa stan przemiany mineralnej.

Na jej podstawie można ocenić typ metabolizmu osoby badanej i wskazać odpowiednie zalecenia dietetyczne. Stosowanie właściwej diety i selektywnej suplementacji zabezpiecza organizm przed wieloma chorobami. Szczególne znaczenia ma stosowanie diety dla chorych. Zastosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowo-mikroelementowej może wspomagać farmakoterapię, przynosząc szybciej oczekiwane efekty i chronić organizm przed jej ubocznymi skutkami.

Rezerwuj online

Analiza pierwiastkowa włosa

Analiza pierwiastkowa włosów jest wygodną i niedrogą metodą oceny mineralnego stanu człowieka przy:

 • wystąpieniu objawów klinicznych zespołu złego wchłaniania (zaburzenia gastrologiczne)
 • zaburzeniach regulacji gruczołów wewnętrznego wydzielania (zaburzenia hormonalne)
 • zaburzeniach neurologicznych
 • zaburzeniach dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów)
 • leczeniu otyłości
 • schorzeniach kostno-stawowych
 • zaburzeniach kardiologicznych
 • zatruciach pierwiastkami toksycznymi
 • długotrwałym wysiłku fizycznym w pracy i sporcie
 • rehabilitacji
 • profilaktyce
Znaczenie analizy pierwiastkowej

Na jej podstawie można ocenić typ metabolizmu osoby badanej i wskazać odpowiednie zalecenia dietetyczne. Stosowanie właściwej diety i selektywnej suplementacji zabezpiecza organizm przed wieloma chorobami. Szczególne znaczenia ma stosowanie diety dla chorych. Zastosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowo-mikroelementowej może wspomagać farmakoterapię, przynosząc szybciej oczekiwane efekty i chronić organizm przed jej ubocznymi skutkami.

Rezerwuj online
Czytaj więcej

Opis metodyki:

 • Do analizy pobieramy około 300-400 mg włosów, tj. około łyżki stołowej.
 • Włosy wycinamy z tyłu głowy z kilku miejsc.
 • Do analizy nadają się tylko pierwsze 3-4 cm włosa licząc od skóry głowy.
 • Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć pierwsze 3-4 cm do analizy.
 • Włosy przesyłamy w kopercie na adres Laboratorium.
 • Pacjent otrzymuje wynik po 3 tygodniach od daty otrzymania.
 • Zlecający otrzymuje wyniki pomiaru z opisem przemiany mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych.
 • Dla lekarza prowadzącego danego pacjenta, konsultant medyczny Laboratorium opracowuje sugestie dietetyczne wraz z suplementacji witaminową i mikroelementową.

Stężenie pierwiastków śladowych można oznaczyć zarówno w płynach ustrojowych jak i tkankach. Stężenie pierwiastków śladowych we krwi często nie oddaje pełnego obrazu zawartości tych pierwiastków w organizmie. Spowodowane jest to faktem, że skład osocza w dużej mierze zależy od mechanizmów homeostatycznych i końcowe stężenie jest rezultatem wyrównywania stężeń przez poszczególne mechanizmy homeostatyczne. Stężenie pierwiastków we krwi w dużej mierze zależy od aktualnie stosowanej diety.
Obecnie stosowane metody w celu określenia stężenia pierwiastków śladowych cechuje niezwykle wysoka czułość. Są to: absorpcyjna spektometria atomowa (ASA), spektometria z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjne (ICAP), czy też metoda aktywacji neutronowej (NAA). Metody te w pełni pozwoliły na wykrycie we włosach ponad 30 pierwiastków śladowych.

Wiele stanów patologicznych organizmu jest ściśle związanych ze zmianami stężeń pierwiastków śladowych w tkankach. Wykazano, że najlepszą metodą określenia ilości pierwiastków śladowych w organizmie jest zbadanie ich stężenia we włosach i paznokciach. Jest to w pełni alternatywna metoda w stosunku do analizy krwi i moczu. Włosy i paznokcie znajdują się poza powierzchnią skóry. Wyłączone są z procesów metabolicznych. Paznokcie są mniej przydatnym materiałem w stosunku do włosów ze względu na trudności pełnego usunięcia zanieczyszczeń egzogennych. Włosy natomiast są obojętną, trwałą tkanką, która nie ulega biologicznym zmianom. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. W przeciwieństwie do paznokci bardzo łatwo bardzo łatwo mogą być usunięte zanieczyszczenia z zewnątrz, dzięki czemu można otrzymać bardzo dobrą powtarzalność wyników analitycznych.

 

Próbki włosa pobiera się w sposób nieinwazyjny. Można je pozostawić i przesyłać bez zmiany składu chemicznego. Szczególnie cenna jest analiza pierwiastków śladowych toksycznych we włosach.
Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest najlepszą metodą oceny stanu mineralnego organizmu.

Tkanka włosa zbudowana jest z białka zawierającego dużo cysteiny. Aminokwas ten dzięki obecności grupy tiolowej (SH) ma właściwości chelatujące pierwiastki grup przejściowych. Dzięki temu stężenie pierwiastków śladowych we włosach jest około pięćdziesięciokrotnie wyższe niż ich stężenie we krwi i moczu.
Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi pracę nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej jak i podczas zaburzeń typu patologicznego.

W mechanizmach przemiany materii uczestniczą substancje mineralne odgrywające ważną życiową rolę ze względu na własności fizyko – chemiczne i udział w strukturach biochemicznych. Przemiana związków nieorganicznych, a szczególnie kationów metali (makro i mikroelementów) jest związana z reakcjami enzymatycznymi ustroju. Metabolizm makro i mikroelementów jest regulowany przez składniki organiczne. Odgrywa decydującą rolę w procesach metabolicznych. Uzależniony jest od sprawności układu hormonalnego i nerwowego.

 

Analiza makro i mikroelementów we włosach daje dokładny opis stanu metabolicznego organizmu. Skład mineralny ustroju w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych. W zależności od rodzaju pożywienia, aktywności fizycznej i stopnia skażenia środowiska przebiegają w ustroju procesy mineralizacji (odkładanie się substancji mineralnych), demineralizacji (zubożenie ustroju w składniki mineralne) lub transmineralizacji (przegrupowanie się składników mineralnych w ustroju). Pierwiastki uwolnione w wyniku przemiany materii mogą zostać ponownie użyte do nowych zadań w przemianie materii.

 

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Dla poszczególnych obszarów organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Na podstawie proporcji pomiędzy pewnymi pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi istnieją związki synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami jest w wielu przypadkach ważniejsze od ich prawidłowego stężenia.